Forsikring

Har du eller din bedrift forsikring, kan du få store deler eller hele behandlingen dekket hos kiropraktor.
På Grenland kiropraktorklinikk kan ditt eller din bedrifts forsikringsselskap faktureres direkte uten at du trenger noen utlegg. Jeg har avtale med de fleste forsikringsselskap.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap i dag, opprett sak og bestill enten time gjennom forsikringsselskapets sider eller på pasientsky-app!

Advertisement