Priser

Det settes av god tid til undersøkelse og behandling, for å finne årsaken til dine smerter/plager. Første konsultasjonstime varer 60 min og koster 670kr. Oppfølgningstimen koster 470kr og varer opp til 45 min.