Priser

Det settes av god tid til undersøkelse og behandling, for å finne årsaken til dine smerter/plager. Første konsultasjonstime varer 60 min og koster 750kr. Oppfølgningstimen koster 520kr og varer opp til 45 min.